Genç Çiftçi Projesi

Ne olur ne olmaz 
Bakarsınız çıkar 
Başvurmakta fayda var 
Ya çıkarsa 😊😊 
9. Madde için 
Yardımcım ümit örs beyden teknik destek alabilirsiniz 
0 (505) 470 32 90

 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 05.04.2016tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Bakanlığımızca yayınlanacak uygulama esaslarına göre yürütülecek olan proje ile ilgili esaslar aşağıdadır.