TKDK Projeleri Açıklandı

IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi yayınlanmıştır

IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi aşağıda yer almaktadır.
Desteklenmek üzere seçilen başvuru sahipleri, Finansman Anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonrasında sözleşme imzalamaya davet edileceklerdir. 

101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri Kapsamında Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi

103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri Kapsamında Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi

302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri Kapsamında Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi