EŞREF ŞEKERLİ BİTKİ BESİN TAKVİLERİNİN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN!

EŞREF ŞEKERLİ YENİ BİTKİ BESİN TAKVİYELERİNİN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN!

Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN

www.esrefsekerli.com

Eşref Şekerli Firması olarak uzun zamandan beri yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucu verim ve kalite artırıcı takviye bitki besin elementlerinin üretimine ve dağıtımına başlamış bulunuyoruz. Hepimize hayırlı ve bereketli olsun! Bu çalışmamız aslında bir ihtiyaçtan doğdu. Birçok çiftçimiz özellikle yem bitkileri yetiştiriciliğinde toprak ve iklim sebebiyle büyük sorunlar yaşamaktadır. Çok küçük müdahalelerle yüksek verim alınacakken bazen ihmal, bazen bilgisizlik, bazen de kalitesiz gübre nedeniyle tarımsal üretimde büyük zararlar yaşamaktadır. Ancak birçok bilinçli çiftçimizin bildiği gibi tarım ve hayvancılık asla ihmale gelmez. Sizden gelen geri dönüşler AR-GE ekibimizi önemli bir arayışa itti ve bu küçük müdahalelerin arkasında bulunan en uygun besin karışımlarını bitkilerin ihtiyaçları doğrultusunda formüle ederek çiftçilerimizin verim ve kaliteyi artırmasını amaçladık. Bu makalemizde de bu amaçlar doğrultusunda sıvı yaprak gübrelerinin kullanımındaki faydaları inceledik.

www.esrefsekerli.com

Tıpkı hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de beslenme bitki sağlığıyla doğrudan ilgilidir. Bitki ne kadar iyi beslenirse hastalık ve çevresel streslere o kadar dayanıklı olur, bu da verim ve kalite artışıyla kendini gösterir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bitkilerin besin elementi ihtiyacı belirlenmiş ve buna göre gübreleme veya bitki besleme programları belirlenmiştir. Yoğun tarımsal işlemlerde ancak dışarıdan gübre veya besin elementi takviyesi yaparak bitkisel ürünlerin verim ve kalitesini artırmak mümkündür.  Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde bitkilere besinler, ya katı ya da sıvı gübre şeklinde verilmektedir. Bitkilerin uzun vadeli besin ihtiyaçları çoğunlukla katı, granül, toz vb. kimyasal veya organik gübrelerden sağlanması gerekmektedir. Kısa vadeli besin ihtiyaçlarının ise sıvı yaprak gübrelerinden sağlanması en pratik ve etkili yol olarak bilinmektedir. En yaygın kullanılan sıvı gübreler üre, molibden, bor, bakır, çinko, demir., magnezyum ve manganez içerikli olanlardır. Bu elementler çok az miktarda ihtiyaç duyulsa da bitki gelişimi için zaruridir ve eksikliğinde veya zamanında alınmadığında verim ve kalite kaybı kaçınılmazdır.

www.esrefsekerli.com

Sıvı yaprak gübreleri veya besin takviyeleri doğru kullanıldığı zaman tarımsal ürünlerde %12-25’e kadar verim artışı sağlayabilmektedir. Yaprak gübrelerinin uygulanmasıyla kuraklık, su baskını, besin elementi eksikliği ve diğer kısa süreli stres problemlerini çözmede oldukça etkili olmakta bitkiler kısa sürede canlanıp gelişimine devam edebilmektedir. Yapraktan uygulanan besin elementleri köklerden 10- 20 kat daha çabuk ve etkili şekilde bitkiler tarafından alınır. Örneğin kireci yüksek olan topraklarda bitkiler için çok önemli olan demir elementi yarayışlı hale gelemez veya asidik topraklarda fosfor bağlı halde bulunur ve bitkiler topraktaki fosfordan yararlanamaz. Bu ve benzer durumlarda kökler işlevlerini yerine getiremediğinden yaprak gübresi uygulaması toprağa atılan katı gübrelerden çok daha hızlı etkisini göstermektedir. Şunu unutmamak gerekir ki bitkiler en zor çevre şartlarında bile meyve ve tohum vermeye çalışır ancak alacağınız ürününün verim ve kalitesi aynı oranda düşük olacaktır. Bu nedenle takviye besin maddeleriyle bu zor çevre şartlarının üstesinden gelinebilir verim ve kalitede artış sağlanabilir.

www.esrefsekerli.com

Bitkiler pasif hareketle hayatını sürdürür ve ömrü boyunca bir parça toprakta ne varsa onunla yetinmek zorundadır. Bitkiler eğer bu daracık alanda yeterince beslenemez ise hücre ve dokuları daha zayıf hale gelir ve canlı-cansız stres faktörlerine karşı koyamayıp kolaylıkla hastalık ve zararlıların istilasına uğrar, verim ve kalite dolayısıyla kazanç kaybına neden olur.  

www.esrefsekerli.com

Yaprak gübrelerinin hangi durumlarda avantajlı olduğunu, yoğun emek ve çaba sarf ederek yetiştirdiğimiz tarımsal ürünlerde kalite ve verimi artırmanın yollarını temel olarak özetlersek: 

 • TOPRAĞI SORUNLU ALANLARDA YAPRAK GÜBRESİ KULLANIN!

Birçok bitki besin elementi toprakta yeterince bulunmasına rağmen bitkiler bunlardan yararlanamaz. Bunun nedeni yüksek veya düşük toprak pH’sı, tuzluluk, aşırı kireç gibi sorunlardır. Kumsal topraklarda bitki besinleri kısa sürede yıkanıp gider ve sürekli takviye edilmezse ürün verim ve kalitesinde büyük düşüşler olur. Bu durumlarda yapraktan gübre uygulamaları toprağa atılan gübrelerden çok daha etkilidir.

www.esrefsekerli.com

 • SULAMA KISITLI İSE YAPRAK GÜBRESİ KULLANIN!
  Kurak veya yarı kurak şartlarda toprak nemi düşük olduğundan bitkiler topraktaki besinlerden yeterince yararlanamaz. Kurak şartlarda bitki kökleri yeterince derine inip toprağın daha alt tabakasındaki besinleri alamaz. Su eksiğiyle birlikte bitkinin iletim demetlerinden (damarlarından) besin taşınamaz bu da besin yapımında görev alan en önemli organ yaprakların iş göremez hale gelmesi demektir. Bu şartlarda topraktan alınamayan besinler yapraktan verilirse bitkilerin gelişmesi dolayısıyla verim ve kalite artışı sağlanır.

www.esrefsekerli.com

 • SU BASKINI DURUMLARINDA YAPRAK GÜBRELERİ KULLANIN!
  Aşırı yağış veya sulama nedeniyle kısa süreli su baskınları toprağın üst kısmındaki bitki besin elementlerinin yıkanıp gitmesine neden olur. Yaprak gübresi uygulaması bu tür aşırı su olan alanlarda ürününüzü garanti eder. Özellikle nitrat bazlı azotlu gübreler bu tür yıkanmalarla çok kısa sürede kaybolup gider ve mutlaka takviye edilmesi gereklidir.

www.esrefsekerli.com

 • YAPRAK GÜBRESİ KULANIMIYLA VERİM VE KALİTEYİ ARTIRIN!
  Demir, çinko, bor ve manganez gibi bazı esansiyel elementler toprakta hareket etmez. Bu nedenle bu elementlerin topraktan alınması ve bitkinin bünyesine katılması zaman alır. Bu zaman zarfında bitki gelişimi gecikir ve nihayet verim ve kalitede düşmeler olur. Bu elementlerin yapraktan verilmesi ve bitkinin bünyesine hemen katılması özellikle meyvelerde kaliteyi artırır. Diğer yandan yaprak gübreleri diğer kimyasal zirai ilaçlarla da karıştırılıp atılabilir. Bu da zararlı ve hasalıklarla mücadeleyi kolaylaştırıp ürün verim ve kalitesine katkıda bulunur.

www.esrefsekerli.com

Diğer gübrelerin kullanımı gibi yaprak gübresinin kullanımında da bahsedeceğimiz bazı hususlar da dikkate alınırsa yaprak veya sıvı gübrelerden azami faydalar sağlanır. Sıvı gübreleri kullanırken bitkisel ve çevresel faktörler yanında sıvı gübrenin de yapısal ve kimyasal özellikler hakkında bilgi sahibi olmamız daha iyi sonuçlar almamızı sağlayacaktır.

www.esrefsekerli.com

SIVI YAPRAK GÜBRELERİNİ ATARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Sıvı gübreleri yapraklar üzerine püskürtme yaparken aşağıdaki unsurlara dikkat etmek gerekir:

 • Gün ortasında sıcak havalarda yapraklara sıvı gübre sıkılmaz, çünkü yaprak üzerindeki stoma adı verilen gözenekler sıcakta kapanır ve bitkiler sıvı gübreyi alamaz!
 • Genel olarak yaprak gübreleri kullanımı havanın durgun olduğu erken sabah ve akşam saatlerinde yapılmalıdır.
 • Rüzgarlı havalarda açık alanda yaprak gübresi atılmamalıdır!
 • Bitkilerin gübreyi rahatlıkla alabilmesi için gerekli yayıcı ve yapışıcı katkı maddelerini içermesi gerekir.
 • Gübre yeterince sulandırılmalıdır, konsantre şekilde verilmemelidir!
 • Gübre solüsyonunun uygun pH oranında olması gerekir; su eklenerek pH ayarlanmalıdır.
 • En iyi sonucu elde etmek için bitkinin uygun döneminde atılması gerekir, örneğin kardeşlenme dönemi, sapa kalkma dönemi vb.
 • Sıvı gübrelerin diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir nitelikte olması gerekir, aksi halde bitkiler ya gübreden ya da tarımsal ilaçtan veya ikisinden de yararlanamaz!

www.esrefsekerli.com

Eşref Şekerli Firmamız tarafından titizlikle üretilen ve siz çiftçilerimize sunulan sıvı bitki besin takviyeleri ile ilgili kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur:

NITROZINC FORT: Çinko ve bor takviyeli azotlu sıvı gübre. Çıkıştan sonra veya bitki gelişiminde zayıflık varsa yapraklara uygulanır, ürün kalitesini ve raf ömrünü uzatır.

PHOSZINC FORT: Çinko, bor ve azot takviyeli fosforlu sıvı gübre. Kök, sürgün ve yaprak gelişimini artırır. Hastalılara dayanıklılık artırır. Özellikle çiçek dökülmesini önler meyve sayısı ve kalitesinde artış sağlar.

POTAS FORT: Magnezyum ve azot takviyeli potasyumlu sıvı gübre. Sıcaklık, kuraklık, hastalık ve zararlılar gibi aşırı çevre şartlarına dayanıklılık sağlar. Kuru madde oranını, dane ve meyve tutumu, dolgunluğu ve kalitesini artırır. Raf ve depolama ömrünü artırır.

CALCIFORT: Azot ve magnezyum takviyeli kalsiyumlu sıvı gübre. Sürgün ve kök gelişimini hızlandırmak için yapraklara uygulanır. Bitki hücre ve dokularını sağlamlaştırıp çevresel stres, hastalık ve zararlılara dayanıklılık sağlar. İçerdiği kalsiyum diğer besin elementlerinin alımını da kolaylaştırır kalite ve raf ömrünü artırır.
 

COPPAFORT: Bitkinin bakır ihtiyacını karşılayan ideal bir sıvı gübredir. Tek yıllık ve çok yıllık bitkilerde hastalıklara karşı koruma sağlar. Bitki gelişimini artırarak verim ve kaliteyi artırır. Dane gelişimini artırır. Meyve ağaçlarında bordo bulamacı yerine güvenle kullanılabilir.

HUMIFORT: Leonardit kökenli Humik + Fulvik asittir. Toprağın organik maddesini artırır. Bitkilerin köklenmesinde, gelişmesinde, tuzlu toprakların ıslahında, toprağın mikroorganizma faaliyetinin arttırılmasında ve daha nice faydaları olan mucize bir üründür. Toprağa ve yaprağa uygulanabilir. Dona dayanıklılığı artırır. Hayvan gübresi yerine rahatlıkla ve güvenle ikame edilebilir. Hayvan gübresinin aksine yabancı ot ve hastalık taşıma riski yoktur, hayvan gübresi uygulamasından çok daha az maliyetlidir. Güçlü çimlenme ve çıkış sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Toprakta bağlı diğer besin elementlerinin alımın kolaylaştırır. Uzun süre toprakta kalır. Ürünlerde erkencilik ve kalite sağlar.

www.esrefsekerli.com

Eşref ŞEKERLİ kalite ve güvencesiyle üretilen bitki gelişimini hızlandırıcı enzim ve katkı maddeleriyle takviye edilmiş güçlendirilmiş sıvı gübreler hakkında detaylı teknik bilgi ve siparişler için aşağıdaki telefon numarası ve web sitesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Ürünlerimizin en önemli özelliklerinden biri de diğer gübre veya tarım ilaçlarıyla karıştırılıp yapraktan veya topraktan (damla, yağmurlama sulama sistemleri) meyve bahçelerinden, seralara, yem bitkileri ve diğer tarla bitkilerine kadar tüm bitkilerde güvenle kullanılabilmesidir. Ürününüz ve kazancınızın bol olması dilekleriyle!

*Bu makale Prof.Dr. Mustafa ERAYMAN tarafından hazırlanmıştır. 17 Eylül 2020. Eşref Şekerli Danışmanlık Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Marangozlar Caddesi No:25/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.

E-mektup: merayman@esrefsekerli.com
Web: https://www.esrefsekerli.com

Çağrı merkezi Tel: +90212 709 4610.

Whatsapp servis hatları:

https://wa.me/905551404610  Onur

https://wa.me/905551404617  Burak

https://wa.me/905551404611  Selçuk

https://wa.me/905551404619 Hacı Vehbi

https://wa.me/905551404615  Fatih.

https://wa.me/905551404614  Mustafa

https://wa.me/905523904620 Taner

#atarsınfortolursunlort #esrefsekerli #esrefsekerligübre #yaprakgübresi #bitkibesleme #sıvıgübre #humifort #phoszincfort #nitrozincfort #potasfort #calcifort #coppafort #hümikasit #fülvikasit #humikasit #fulvikasit #meyvecilik #sera #seracılık #bağ #bağcılık #zeytincilik #zeytin #gelecektarımda #tarımdakal #çiftçi #tarımheryerde #tarımdabaşarı #kalitelitohum #kaliteliyemtohumu #yembitkisi #yonca #yazotu #eşrefşekerliyazotu #holstein #hoştayn #holştayn #anahtarteslimçiftlik #reygras #ryegrass #teffgras #tefgras #tfegras #çim #yeşilot #ot #italyançimi #italianryegrass #yembitkileri #kabayem #büyükbaş #küçükbaş #besi #süt #çiftlik #tarım #ziraat #istanbul #ankara #izmir #aydın #muğla #denizli #antalya #konya #adana #diyarbakır #erzurum #ağrı #kars #canlıhayvan #simental #gebedüve #damızlık #çiftlikinşaatı #çiftlikkurulumu #çiftlikyönetimi #ızgaralısistem #besiçiftliği #sütçiftliği #danışmanlık #rasyon #besi #ucuzbesi #silaj #mısırsilajı #otsilajı #koruyucuhekimlik #EşrefŞekerli #EşrefŞekerliHibeVeDestekHattı #EşrefŞekerliDanışmanlıkHayvancılıkveTarımÜrünleri #maralfalfa #elephantgrass #filotu