Reygras Sılajına Devam KahrmanmaraşKahramanmaraşta Reygras slajına devam.

Malzemeyi doldurmaya römorkun en arkasından başlamak her zaman önemli. İş gücünden ve zaman kaybından kazanmak için ufak nüanslar önemlidir. Doldurmaya en arkadan başlanmalıdır. 

Diğer römork da hazırda beklemeli zamandan kayıp azaltılmalı.

Bu arada Ford traktörler tarih yazıyor.